Logopediepraktijk De Laet

Hoofdlocatie:
A.S. Talmastraat 20
3354 AC Papendrecht

T. 078 642 51 99 (De Zorgmolen)
T. 078 615 37 44 (Nicole De Laet)
njhdelaet@hotmail.com
logopediedelaet@live.nl

Ons team van logopedisten onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, ademhaling, eten en drinken, slikken, afwijkend mondgedrag, stotteren en communicatie. Naast de reguliere logopedische problemen zijn wij ook deskundig in het behandelen van kinderen en volwassenen met autisme, dyslexie en werken wij intensief samen met de orthodontist voor OMFT consulten. Daarnaast behandelen wij volwassenen met neurologische spraak- en taalproblemen.
Indien nodig en op advies van de verwijzer behandelen wij ook aan huis.

Alle logopedisten in de praktijk zijn all-round gekwalificeerd, ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

De praktijk is sinds 1984 in Papendrecht gevestigd. U kunt met diverse problemen bij ons terecht: heesheid, stotteren, moeite met de klankvorming, open mondgedrag, kwijlen, onvoldoende woordenschat of slechte zinsbouw, onduidelijk spreken, slissen, eet-, drink- en slikproblemen, afasie, dysarthrie, spreekproblemen bij de ziekte van Parkinson, hyperventilatie, hoortraining enzovoorts. De logopedische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars. Vanaf 1 augustus 2011 hebt u, voor de meeste zorgverzekeraars, geen verwijskaart van uw huisarts meer nodig en kunt u rechtstreeks een afspraak met ons maken. Raadpleeg uw zorgverzekeraar of de Directe Toegankelijkheid Logopedie in uw polis is opgenomen. Voor al uw vragen over logopedie kunt u ons altijd telefonisch benaderen of een e-mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor meer informatie zie onze website: www.logopediepapendrecht.nl

Na aanmelding vindt eerst een gesprek met u plaats waarin u kunt aangeven wat uw klacht is en waarin wij met u bespreken op welke manier wij u hiermee kunnen helpen. Daarna vindt veelal een logopedisch onderzoek plaats. Vaak bestaat dit uit het afnemen van een test, maar ook observaties, het maken van een video- of audio- opname en het invullen van een vragenlijst behoort tot de onderzoeksmogelijkheden. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Aansluitend volgt de logopedische therapie, waarbij tussentijds wordt geëvalueerd en de doelen waarnodig worden bijgesteld.

Bij het afsluiten van de behandeling vindt er een eindgesprek plaats. U wordt daarbij uitgenodigd om een evaluatieformulier in te vullen en tot slot ontvangt de verwijzer een eindverslag.

In de praktijk zijn de volgende drie logopedisten werkzaam:
Maltie van der Eik-Koesal
M: 06 31 28 97 22 (dinsdag en donderdag)

Heleen Melkert
M: 06 44 62 78 60 (woensdag)

Wendy Bischops
M: 06 18 04 96 58 (maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag)

Openingstijden:
De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van: 08:30 tot 18:30.
Aangepaste tijden zijn mogelijk en alle behandelingen gaan op afspraak.
De praktijk is op genoemde tijden ook telefonisch bereikbaar.
Krijgt u geen contact spreekt u dan de voicemail in om te worden teruggebeld.
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar: njhdelaet@hotmail.com.
Heeft u een bericht voor Maltie stuurt u dat dan naar: logopediedelaet@live.nl.

Contactformulier